Dadka waxaa ugu Dun wanaagsan Kan ugu Akhlaaqda Wanaagsan Xikmaddan waxaynu ka fahmaynaa .Dadku inay ku kala Dun iyo Sharaf wanaagsan yihiin Akhlaaqda oo qofba qofka uu ka Akhlaaq wanaagsan yahay uu ka sharaf badan yahay ,waana arin laysku raacay Muslim iyo Gaal ,Madaw iyo Cadaan,

Meelkasta oo ay Aduunkakaga noolyihiin.waxaana laysla qaatayinaytahayakhlaaqxumadu wax SharaftaiyoCisigaqofkahoos u dhigta,markaynueegnoislaamka , Darajadaugusaraysa ee ilaahay (SW) uu ku amaanayNebiMaxamed (CSW )waxayahaydAkahlaaqdaa. NebiMaxamed (CSW) laftiisuwuxuuinoosheegay in loosoosaarayinuudhamaystiroAkhlaaqda,waxa kale oo Nebigu (CSW)InoosheegayDadkaKuwauguSharaftabadaninayyihiinkuwauguAkhlaaqdawanaagsan , DhaqankaSomaliduMuxuu ku aaminsanyahay Akhqlaada.waxay u yaqaaniinqofkaAkhlaaqdaxuninuuyahayqofaanDadnimolahaynLoogamanayeedhijirinGoobaha raga laysuguyeedho ama ay isuguyimaadaan ,SidaGarta,Guurka, TaladaGuud ee ay Beeshurabtoinaygaadho,waxaana la odhanjirayNinkaasMeeshanloogamabaahnahadiiba ay dhacdo in layswaydiiyo,.XagaAduunkawaauu la qabaaislaamkainayxuntahayAkhlaaqXumaduwaxaanajiranin la yidhaahdo (Clarence Thomas),Xikmadduulahaaayuu ku yidhi: AkhlaaqdaWanaagsani waxay FurtoAlbaaboaanayFuri Karin Aqoontaugufiican ee la barto,HadabaakhristowwaainaadogaatoHadbainta ay akhlaaqdaadu le’egtahay inay SharaftaadaQofnimo le’egtahay,waxaana waajibinagu ah inaynuAkhlaaqdeena ka hor marinAqoonteenaWaxbarasho, Tan iyointaynu ku kulmidoonoXikmaddaMaantaiyoMaalin kale waxaanidinkagategaynaaFiiAmaaniLaahWaxaaidiinsoodiyaariyeyUgaasMaxamedMajabbir

KA DHIIBO FIKIRKAAGA